How can we Integrate Rotaractors within our Diversity, Equity and Inclusion, Rotary Activities?

Slika korisnika Aleksandar Budosan
Aleksandar Budosan 25 jul, 2022 - 21:24

Regionalni online događaj pod naslovom “How can we Integrate Rotaractors within our Diversity, Equity and Inclusion, Rotary Activities?” okupio je sto učesnika koji su imali priliku da slušaju primere dobre prakse među kojima je i elevacija Rotarakta u našem Distriktu.

O ovoj temi je govorio IPDRR Stefan Radivojević, koji je u ovoj godini na čelu Komiteta za elevaciju Rotarakta. Predavač na događaju je bila Valerie Wafer, nekadašnja direktorka u RI i potpredsednica Rotarija. U zaključivanju događaja priliku da se osvrne na značaj teme različitosti, ravnopravnosti i inkluzije, kao i samog Rotarakta za Rotari organizaciju, na ovom međunarodnom događaju, imao je guverner našeg Distrikta Nikola Bozic.