Rotari klub Kotor donirao 250 knjiga osnovnim školama "Njegoš" u Kotoru i "Veljko Drobnjaković" u Risnu

Slika korisnika Aleksandra Ivanović
Aleksandra Ivanović 4 oktobar, 2022 - 17:19
Klub: 
Kotor

Povodom mjeseca septembra koji je u Rotariju posvećen obrazovanju, Rotari klub Kotor u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva sproveo je akciju doniranja knjiga osnovnim školama “Njegoš” u Kotoru i ”Veljko Drobnjaković” Risan.

Akcija, koju su koju su finansijski pomogli “Narodna knjiga”, diskoteka “Maksimus” i rotarijanac Vojin Vuković, a doprinos u knjigama dali i članovi Rotari kluba Kotor, rezultirala je nabavkom preko 250 knjiga - kanonskih djela u skladu sa zahtjevima biblioteka ove dvije škole. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva pridružio se akciji kotorskih rotarijanaca doniranjem 150 knjiga.

Rotari klub Kotor u proteklih pet godina organizovao je više akcija za pomoć lokalnoj zajednici, posebno djeci i mladima, u sferi obrazovanja. Pružio je pomoć školama u njihovim naporima za unapređenje objekata, infrastrukture i nabavku opreme, donirao 60 paketa tablet računara i besplatnog interneta kotorskim i tivatskim osnovnim školama, obezbjedjivao stipendije za učenike srednje škole u Kotoru i omogućio da sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole iz Kotora i Tivta uvrste u svoje obrazovne programe besplatnu posjetu svih učenika akvarijumu “Boka” u Kotoru tokom tekuće školske godine.